מתגוררים בפרויקט שעובר פינוי בינוי בירושלים? הכירו את הזכויות שלכם

פינוי בינוי בירושלים כחלק בלתי נפרד מתהליך התחדשות עירונית, מהווים פרויקטים מבורכים שמטרתם לחדש את העיר, לשפר את המראה שלה ואת איכות חיים של הדיירים. בסופו של דבר, אם מסתכלים על התמונה הכוללת מגלים כי כל הלוקחים חלק בדבר יוצאים מורווחים. יחד עם זאת, לא פעם נוצרו מקרים שכתוצאה מחוסר ידע או תמימות, הדיירים שמתגוררים באותן דירות מהן מפנים אותם, נכוו בצורה כזו או אחרת. בשורות הבאות תוכלו להבין את הזכויות שלכם בתור דיירים בדירות שעוברות פינוי בינוי בירושלים.

חתימה על מסמכים

מאוד מומלץ שלא לחתום על מסמכים אשר מעניקים זכויות או לחילופין מגבילים את הדיירים לנהל משא ומתן. לעומת זאת, כן ניתן ואף רצוי לחתום על כתבי אישור או על מסמך המוגבל בזמנים בכדי לתרום לתהליך הקידום של הפרויקט. חשוב שהאישור יהיה בתוקף לתקופה של שנה וחצי מיום חתימת הדיירים. למעשה, לפי מסמך זה, הדיירים מביע את הנכונות שלו להתקדם עם הפרויקט, בתנאי שהצדדים יסכימו על זכויות הדיירים בהמשך.

מי בוחר את יזם הפרויקט?

לפני שבוחרים יזם, כדאי לקיים אספת דיירים ובה יסמיכו נציגות ועורך דין מטעמכם. כדאי להשוות בין הצעות של כמה יזמים ולנהל סוג של משא ומתן ביניכם. חשוב להציג את המסמכים מול כל הדיירים ולערוך בדיקה בה מגלים את חסינותו הכלכלית של היזם – היא נקראית בדיקת חוסן כלכלי. חשוב לוודא שהפרויקט מתבצע על ידי קבלן רשום בהתאם לחוק רישום הקבלנים עבור ביצוע עבודות הנדסה בנאיות.

תמורה מוצעת

תוך כדי ניהול המשא ומתן מול היזם ולפני שחותמים הדיירים על הסכם פינוי בינוי מסודר, חשוב לראות שהתמורה שמוצעת לכל הדיירים ראויה והוגנת. כדאי לפנות למשרד הבינוי למנות שמאי מטעם הפרויקט בכדי שיבדוק עד כמה העסקה כדאית.

חתימה על הסכם פינוי בינוי

חשוב מאוד לקבוע סעיפים בדרך למימוש ההסכם ולוודא שקיימות החלטות על בסיס לוחות זמנים שנקבעים מראש. ההסכם חייב לכלול סעיפים כמו הכרזתה של הממשלה על אותו פרויקט כפרויקט פינוי בינוי, חתימה של כלל הדירים, הוצאה של היתרי בניה, התחלה וסיום הפרויקט ועוד. ההסכם חייב לכלול את כל סעיפי התמורה על פיו דיירים עם דירות זהות או דומות יקבלו תמורה דומה או זהה. כל דייר יקבל דירה חדשה, מימון שכר דירה במקום חלופי בתקופת הבניה עד שהבניין עובר אכלוס מחדש, שהיזם מתחייב לממן את ההובלה של תכולת הדירות בשני המעברים ואף לקחת בחשבון אופציה להנחה בארנונה בתקופה זו. יש לקבוע בהסכם איך כל דייר בוחר את הדירה החדשה, האם יש הפרש בין הדירות מבחינת X מ“ר, אילו תשלומים שוטפים יחולו על כל דייר בזמן הפרויקט ואילו הטבות מס חלות עליהם.